รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการบำนาญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  
 
 


ที่อยู่ หมู่ 1 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   
ปรับปรุงข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โทร.053-465371   
หากตรวจสอบรายการบัญชีของท่านแล้วไม่ถูกต้อง ให้โทรศัพท์ประสาน นางสาวพรรณวิไล รักวิโรจน์สุข โทร.081-746-5800